Το φρούριο του Αλή Πασά

Το οθωμανικό φρούριο του Ακτίου βρίσκεται σε απόσταση 12 χλμ. Δ της Βόνιτσας και 2,5 χλμ. Β του αεροδρομίου του Ακτίου. Πρόκειται για παράκτιο οχυρό στην ακαρνανική ακτή απέναντι από την Πρέβεζα, κοντά στη θαλάσσια περιοχή όπου το 31 π.Χ. πραγματοποιήθηκε η περίφημη ναυμαχία μεταξύ Αντωνίου και Οκταβιανού. Κατασκευάστηκε από τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων την περίοδο 1805-20 και στην ανέγερσή του έχει χρησιμοποιηθεί αρχαίο οικοδομικό υλικό. Το φρούριο εξασφάλιζε τον έλεγχο του θαλάσσιου περάσματος, αλλά και των χερσαίων οδών προς το εσωτερικό της Ακαρνανίας.

Το μνημείο διατηρείται σε καλή κατάσταση και είναι μικρών διαστάσεων, με συνολική περίμετρο γύρω στα 175 μ. Έχει ασυνήθιστο, τριγωνικό σχήμα και είναι ενισχυμένο σε καθεμία από τις τρεις γωνίες με έναν προμαχώνα όπου υπήρχαν θέσεις για κανόνια. Η κύρια είσοδος βρίσκεται στη βόρεια πλευρά και οδηγεί στο εσωτερικό μέσω ενός διαδρόμου. Στο εσωτερικό του σχηματίζεται τριγωνική αυλή που περιβάλλεται από ψηλό περιμετρικό τείχος και περιμετρικά της διαμορφώνεται σειρά θολοσκέπαστων χώρων. Από την αυλή μέσω ράμπας εξασφαλίζεται η άνοδος στην άνω στάθμη του οχυρού, στον περίδρομο του τείχους, που φέρει χαμηλό περαπέτο.

Το φρούριο παραδόθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία το 1973-1974, ενώ μέχρι τότε ανήκε σε στρατιωτικές αρχές. Στην τρέχουσα φάση έχει ενταχθεί στο έργο «Coastal Heritage Network» (με ακρωνύμια «CoHeN» και MIS 5038596) του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Greece-Italy 2014-2020», το οποίο υλοποιείται από την Εφορεία Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας και πρόκειται να αναδειχθεί σε επισκέψιμο μνημείο.