Ο ναός της Παναξιώτισσας

Ο ναός βρίσκεται 2 χλμ. βόρεια του χωριού Γαβρολίμνη. Πρόκειται για βυζαντινό  ναό του τέλους του 10ου αι. που είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου, με το μοναδικό επίθετο Παναξιώτισσα. Είναι κτισμένος στον τύπο του σταυροειδή εγγεγραμμένου με τρούλο και έχει τρεις ημικυκλικές αψίδες, μία σε κάθε κλίτος. Φαίνεται ότι είχε κατασκευαστεί πάνω σε μεγάλη βασιλική πρωτοβυζαντινών χρόνων, από την οποία προήλθαν αρκετά γλυπτά.

Ο κυρίως ναός έχει διαστάσεις 13.70 Χ 10.90 μ. Τα γωνιακά διαμερίσματα καλύπτονται με χαμηλότερη στέγη, σχηματίζοντας σταυρό, στο κεντρικό τμήμα του οποίου προβάλλει ο τρούλος. Εσωτερικά καλύπτεται με καμάρες. Φαίνεται ότι ήταν τοιχογραφημένος κατά την βυζαντινή περίοδο. Από το διάκοσμο  αυτό σώζεται παράσταση Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης και ίχνη χρώματος σε διάφορα σημεία, ενώ το τέμπλο είναι νεότερο.

Οι τοίχοι του ναού είναι απλής κατασκευής σε επιμελημένη τοιχοδομία και έχουν ελάχιστα παράθυρα. Το παράθυρο της κεντρικής αψίδας είναι τρίλοβο, με τόξα που περιβάλλονται από πλίνθινη οδοντωτή ταινία. Εξαιρετική είναι η κατασκευή του ψηλού κυλινδρικού τρούλου, που είναι κτισμένος μόνο με πλίνθους και χαρακτηρίζεται από πλούσιο και μοναδικό κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Τον περιτρέχει ζωφόρος με όρθιους ρόμβους και πιο πάνω ζώνη πλίνθων που σχηματίζει τεθλασμένη γραμμή.

Το μνημείο έχει δεχθεί στερεωτικές παρεμβάσεις από την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.