Η οχύρωση της πόλης

Η αρχαία ακαρνανική πόλη ταυτίζεται πιθανότερα στην περιοχή της Αμφιλοχίας, όπου σώζεται σημαντική αρχαία οχύρωση κλασικών χρόνων, που συνδυάζει διαφορετικά συστήματα δόμησης. Η πόλη βρισκόταν βορειοανατολικά της λίμνης Αμβρακίας, γεγονός στο οποίο ίσως όφειλε το όνομά της. Διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο, τόσο στον Πελοποννησιακό πόλεμο, όσο και κατά την κάθοδο του Φιλίππου του Ε΄ εναντίον των Αιτωλών, όταν και χρησιμοποιήθηκε ως αγκυροβόλιο των πολεμικών δυνάμεων.

Η πόλη έως τον Πελοποννησιακό πόλεμο ήταν ατείχιστη, αλλά ξαναχτίστηκε και προστατεύτηκε με τείχη μετά από την καταστροφή της το 429 π.Χ. από τους Σπαρτιάτες. Η οχύρωση της περιβάλλει την κορυφή λόφου στη νότια πλευρά της σύγχρονης πόλης, ενώ συμπληρωνόταν από δυο παράλληλα μακρά σκέλη που κατέρχονταν προς τον Αμβρακικό κόλπο και σήμερα διατηρούνται μέσα στον οικιστικό ιστό. Σε μεγαλύτερο ύψος διατηρείται το ανατολικό μακρό σκέλος, όπου σώζονται και οι λίθινες κλίμακες που οδηγούσαν στον περίδρομο του τείχους. Μέσα στην ακρόπολη, όπου  τo 18ο αι. ο Αλή Πασάς εγκατέστησε με τη βία τους κατοίκους της Αμπρακιάς, διατηρούνται κυρίως νεότερα ορατά κτίσματα.

Σημαντικά οικιστικά και ταφικά κατάλοιπα που ανήκουν στην αρχαία πόλη και την ύπαιθρο χώρα της αποκαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια κατά την κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός.

Ο αρχαιολογικός χώρος Λιμναίας περιορίζεται στην ακρόπολη και έχει ελεύθερη πρόσβαση, ενώ  τους καλοκαιρινούς μήνες παραχωρείται η χρήση του από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για εκδηλώσεις.

Πρόσφατες δράσεις στο χώρο

Την Κυριακή 20 Ιουνίου 2021 (ώρα 21.00) πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο Λιμναίας μουσική εκδήλωση σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αμφιλοχίας και την ΑΜΚΕ ΕΠΠΙ-ΔΡΟΥΜΕ.  Η εκδήλωση αφορούσε σε αφιέρωμα στα κλέφτικα τραγούδια της περιοχής μέσα από ζωντανή μουσική και ομιλία.