Το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου

To Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου βρίσκεται σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου νότια του χωριού Θέρμο, του ομώνυμου Δήμου, στο ανατολικό άκρο της Τριχωνίδας λίμνης.

Το Μουσείο εγκαινιάστηκε το 2016 ως σύγχρονο νέο μουσείο του αρχαιολογικού χώρου Θέρμου, το οποίο μέχρι τότε λειτουργούσε σε παλαιό κτίσμα του 1909 εντός αυτού.

Το Νέο Μουσείο κατασκευάστηκε σε οικόπεδο που διατέθηκε γι΄αυτό το σκοπό από το Δήμο Θέρμου το 1998, με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του ΥΠΠΟΑ και χρηματοδότηση από το Γ΄ Κ.Π.Σ. (Ε.Π. Δυτική Ελλάδα – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων Π.Δ.Ε.). Η υλοποίηση της έκθεσης του Μουσείου χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, Π.Δ.Ε) και πραγματοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Το Μουσείο Θέρμου διαθέτει πωλητήριο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην οποία λειτουργούν διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές και υλοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η διάρθρωση της έκθεσης

Η έκθεση του μουσείου Θέρμου περιλαμβάνει κυρίως ευρήματα από τον αρχαίο Θέρμο και άλλα μικρότερα ιερά και αιτωλικές πόλεις γύρω από αυτόν, προϊστορικών έως ρωμαϊκών χρόνων.

Περιλαμβάνει εξαιρετικά σημαντικό αρχαιολογικό υλικό που αφορά στην προϊστορική κατοίκηση της περιοχής, τη μετεξέλιξη του χώρου σε κέντρο λατρείας ήδη από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και εξής, καθώς και τον αρχαίο Θέρμο ως πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο της Αιτωλικής Συμπολιτείας.

Η αρχαιολογική έκθεση απαρτίζεται από έξι θεματικές ενότητες:

  • Φυσικό περιβάλλον – Ιστορία των ανασκαφών
  • Ο προϊστορικός οικισμός – μία ανθηρή κοινότητα στην καρδιά της Αιτωλίας
  • Ο νέος οικισμός στη θέση του παλαιού, στην αρχή της μακραίωνης λατρείας του Απόλλωνος
  • Το ιερό του Απόλλωνος, τόπος λατρείας και συγκέντρωσης όλων των Αιτωλών
  • Πόλεις – μέλη της Αιτωλικής Συμπολιτείας γύρω από τον Θέρμο
  • Αιτωλική Συμπολιτεία. Ένα πολιτικό πρωτοποριακό σύστημα: από το φυλετικό έθνος στην ομοσπονδία πόλεων.
Τα σημαντικότερα ευρήματα

Από τα σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου είναι τα ευρήματα του προϊστορικού οικισμού, που αποτελεί την πρώτη ανθρώπινη εγκατάσταση στο χώρο του μετέπειτα ιερού του Θερμίου Απόλλωνα.

Εξαιρετικά σημαντική είναι επίσης η χάλκινη αμφίγραφη στήλη ελληνιστικών χρόνων (3ος αι. π.Χ.) με επιγραφικά κείμενα συνθήκης Αιτωλών και Ακαρνάνων, στην οποία οριζόταν ως φυσικό όριο των περιοχών τους ο ποταμός Αχελώος, καθώς και γεωδαιτικής απόφασης καθορισμού των ορίων των ακαρνανικών πόλεων Οινιαδών και Μητρόπολης.

Η περίοδος των «Σκοτεινών Αιώνων» (11ος-9ος αι. π.Χ.) αντιπροσωπεύεται στην έκθεση με χαρακτηριστική «αμαυρόχωμη» κεραμική, που συνδέεται με το «Μέγαρο Β», έδρα τοπικού αρχηγού. Ο Θέρμος σταδιακά εξελίσσεται σε μέγα παναιτωλικό ιερό που συγκέντρωνε πιστούς από την ευρύτερη περιοχή.

Η άσκηση της λατρείας ανιχνεύεται κυρίως από τον 8ο-7ο αι. π.Χ. και εξής και μαρτυρείται από μετάλλινα αναθήματα, όπως χάλκινοι τριποδικοί λέβητες, χάλκινα ειδώλια, όπλα, εργαλεία, κοσμήματα, μικρογραφικά όπλα και εξαρτήματα.

Ο Θέρμιος Απόλλωνας

Από τα χαρακτηριστικότερα εκθέματα του μουσείου είναι τμήματα από τον πλούσιο  χρωματιστό κεραμοπλαστικό διάκοσμο του πρώιμου αρχαϊκού (620-580 π.Χ.) και του πρώιμου κλασικού (470-460 π.Χ.) ναού του Θερμίου Απόλλωνα και άλλων κτιρίων του ιερού όπως είναι οι γραπτές σίμες και οι ακροκέραμοι με προτομές κορών, ανδρών και σιληνών, το γωνιακό ακρωτήριο με τη μορφή καθιστής Σφίγγας, ενώ φωτογραφικά απεικονίζονται πήλινες ζωγραφιστές πλάκες με μυθολογικές σκηνές που εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα.

Τέλος, από τα πιο ενδιαφέροντα εκθέματα του Μουσείου είναι τμήματα της βάσης του τροπαίου που είχε στηθεί στο χώρο του ιερού μετά τη νίκη κατά των Γαλατών (279 π.Χ.) και απεικόνιζε την προσωποποιημένη Αιτωλία καθισμένη σε σωρό από γαλατικά όπλα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διεύθυνση:  300 08, Θέρμο

Τηλέφωνο: +30 2644023336

Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 08.30-15.30, Θερινό: 08.30-15.30.

Το μουσείο κάθε Τρίτη είναι κλειστό.

Τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί Χώροι παραμένουν κλειστά την 25η και 26η Δεκεμβρίου, 1η Ιανουαρίου, 25η Μαρτίου, Κυριακή του Πάσχα και την Πρωτομαγιά, επίσημες αργίες του Κράτους. Τη Μεγάλη Παρασκευή λειτουργούν με ωράριο 12:00-17:00.

Τιμή εισιτηρίου: (ενιαίο με τον αρχαιολογικό χώρο Θέρμου): Ολόκληρο: 4 Eυρώ, Μειωμένο: 2 Ευρώ.

Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου κάθε έτους ισχύει μειωμένο εισιτήριο για όλους τους επισκέπτες.