Η θέση και η αρχική μορφή του ναού

Ο ναός του Αγ. Ιωάννη Προδρόμου βρίσκεται νότια του χωριού Μάστρου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και είναι γνωστός ως Επισκοπή, καθώς πιθανότατα απετέλεσε έδρα του Επισκόπου Αχελώου.

Είναι ένα από τα παλαιότερα και σημαντικότερα βυζαντινά εκκλησιαστικά μνημεία της περιοχής, που ανήκει πιθανότερα στον 7ο – 8ο αι. Στη βάση του διατηρεί αρχαίο οικοδομικό υλικό, που πιθανότατα προήλθε από την αρχαία πόλη Παιάνιο, βόρεια του χωριού Μάστρου.

Ο ναός κτίστηκε αρχικά ως τρίκλιτη βασιλική (16,90 Χ 13,60 μ.), με υπερυψωμένο το μεσαίο κλίτος, τρεις ημικυκλικές αψίδες και νάρθηκα. Τα κλίτη χωρίζονταν με συνεχείς τοίχους που διακόπτονταν από τοξωτά ανοίγματα επικοινωνίας.

Η είσοδος στο νάρθηκα ήταν από τη βόρεια πλευρά του και επικοινωνούσε με το κεντρικό κλίτος μέσω τριβήλου και με τα πλάγια κλίτη μέσω τοξωτών ανοιγμάτων. Το δάπεδο του κεντρικού κλίτους έφερε ψηφιδωτό με γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα που διατηρείται αποσπασματικά, ενώ στα πλάγια κλίτη και τον νάρθηκα τα δάπεδα ήταν από κεραμικές πλάκες.

Το μνημείο στο χρόνο

Ο ναός δέχθηκε μετασκευές μετά την κατάρρευση των πλάγιων κλιτών και του νάρθηκα και στερεωτικές προσθήκες. Ο τοιχογραφικός διάκοσμός του χρονολογείται στον 13ο αι. και διατηρείται καλύτερα στην κόγχη του ιερού, όπου σώζεται παράσταση της Πλατυτέρας μεταξύ δύο αρχαγγέλων.

Το 1969 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και στερέωσης του μνημείου και των τοιχογραφιών του από το Υπουργείο Πολιτισμού (8η ΕΒΑ), με τη διεύθυνση του Παν. Βοκοτόπουλου.

Νεότερες εργασίες έγιναν μεταξύ 2011-2012 (22η ΕΒΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι νήσοι 2007-2013» (Έργο «Επισκευή και ανάδειξη βυζαντινού ναού Τιμίου Προδρόμου Μάστρου Αιτωλοακαρνανίας, προϋπολογισμός 200.000 €).

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ανασκαφική έρευνα και έγιναν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ανάδειξη του ναού σε επισκέψιμο μνημείο, με την αντικατάσταση της στέγης, εργασίες επισκευών, στερέωση και καθαρισμό του σωζόμενου τοιχογραφικού διακόσμου.