ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η Πράξη έχει ενταχθεί με Κωδικό ΟΠΣ 5107708 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον». Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με συνολικό προϋπολογισμό 5.697.678,50 € και προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 29/12/2023.

Το κτίριο των πρώην καπναποθηκών είναι ένα τετραώροφο κτίριο με ημιυπόγειο, κατασκευασμένο την περίοδο του μεσοπολέμου και συγκεκριμένα το 1923, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς «το εν λόγω κτήριο, άμεσα συνδεδεμένο με την οικονομική ζωή της πόλης του Αγρινίου είναι σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, δεδομένου ότι αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση επίδρασης ξένων ρευμάτων της αρχιτεκτονικής, στον ελληνικό χώρο σε κτίρια που κατασκευάστηκαν από Έλληνες επιχειρηματίες».

Η Πράξη υλοποιείται μέσω τριών υποέργων:
Υποέργο 1) “Μελέτη για την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου των παλαιών καπναποθηκών Παπαπέτρου στο Αγρίνιο για την δημιουργία Διαχρονικού Μουσείου και Πολιτιστικού Χώρου”, και Υποέργο 3) : “Επισκευή και εκσυγχρονισμός του κτιρίου καπναποθηκών Παπαπέτρου στο Αγρίνιο για
την δημιουργία Διαχρονικού Μουσείου και Πολιτιστικού Χώρου”, με δικαιούχο την Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΥΠΠΟΑ

Υποέργο 2) “Σύνταξη μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης του Διαχρονικού Μουσείου Αγρινίου”, με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας”.