“ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝΤΑΣ” ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Η Πράξη, με κωδικό ΟΠΣ 5073626, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Έχει προϋπολογισμό 102.000 € και υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 30-9-23.

Η Πράξη στοχεύει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για το αρχαίο δράμα και τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο θα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου. Θα εστιάσει στα πέντε (5) θέατρα: Πλευρώνας, Καλυδώνας, Οινιαδών, Στράτου και Μακύνειας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Θεατρο-λογώντας στην Αιτωλοακαρνανία» θα εμπλουτίσει με μια νέα θεματική ενότητα τα μόνιμα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος και περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την παραγωγή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, επιδαπέδιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού και δύο μουσειοσκευών με θέμα το θέατρο.

Η εκπαιδευτική δράση θα υλοποιείται: α) στα Αρχαιολογικά Μουσεία: Μεσολογγίου / ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟ, Αγρινίου, Θέρμου και Θυρρείου, όπου θα γίνεται προβολή και ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων Αιτωλοακαρνανίας μέσω εκπαιδευτικού υλικού που θα παραχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος β) στα αρχαία θέατρα: Πλευρώνας, Καλυδώνας, Οινιαδών, Στράτου και Μακύνειας, με εκπαιδευτική περιήγηση σε αυτά και αξιοποίηση του υλικού, που θα παραχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και γ) σε απομακρυσμένα σχολεία, με δανεισμό των μουσειοσκευών που θα δημιουργηθούν.