ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Το λόγω έργο (με κωδικό MIS 5180905), αφορά σε μνημεία και χώρους που φιλοξενούν πολιτιστικές εκδηλώσεις και έχει συνολικό προϋπολογισμό 767.066,00 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης (Growth II). Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την αναβάθμιση  των υποδομών λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και κάστρων αρμοδιότητας της Εφορείας, με σκοπό την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου και την ένταξη τους στο δίκτυο των σύγχρονων πολιτιστικών δράσεων. Η υλοποίησή του θα συμβάλλει σημαντικά ώστε οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία να συνδεθούν  ενεργά και οργανικά  με την τοπική πολιτιστική ζωή.  Αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 31-12-24.  

Περιλαμβάνει δεκαέξι υποέργα, που αφορούν ειδικότερα σε: Αντικαταστάσεις και επισκευές στεγών κτιρίων, μονώσεις και γυψοσανίδες κτιρίων, μεγαφωνική εγκατάσταση και λυόμενη σκηνική εγκατάσταση για το Κάστρο Αντιρρίου, προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προμήθεια κλιματιστικών, προμήθεια επίπλων, φυλάκιο προκατασκευασμένο, προμήθεια μεταλλικών στεγάστρων  και κιγλιδωμάτων, προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση  αλουμινίων παραθύρων και πορτών, ελαιοχρωματισμούς κτιρίων, προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προθηκών και κατασκευών, προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση φωτιστικών και ηλεκτρολογικού υλικού, ξυλουργικές εργασίες, προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων, καθώς και λογιστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των παραπάνω.